Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

VOJO STANIĆ

” Dok socijalističke zemlje idu u kapitalizam, kapitalističke zemlje postepeno postaju socijalističke.
On će reći – pa dobro, i jednog dana naći će se na istoj tački.
A ja njemu – To će biti jedan tren, a zatim će kapitalističke nastaviti u socijalizam, a socijalističke u kapitalizam. “

artwork_1098

prch.me