Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: ĐEVOJČINA NEĐELJE

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Gledala sam pre'o k***a dok Mariću

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Kakva boja mati moja!

ĐEVOJČINA NEĐELJE

SEZONA JE!

A ja šta ću ali sa kime ću?   Prch.me

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Prch.me

ĐEVOJČINE NEĐELJE

Prch.me

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Prch.me

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Prch.me

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Podjele u Crnoj Gori ekstremne…

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Vakcinišite se!

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Ništa bez maske…

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Prch.me

ĐEVOJČINA NEĐELJE

OGOLJENO

Crno na bijelo…

ĐEVOJČINA NEĐELJE

A što mi se nešto sviklo voziti se na biciklo…

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Ajte ovamo. Na moru nikog nema osim ova sirena! Prch.me

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Odana tradiciji… ’’Što se ne šće u lance vezati

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Cetinje, Cetinje…

BOJA NEĐELJE

Kome smeta ova boja… majko moja!?

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Maske (s)padaju…

ĐEVOJČINA NEĐELJE

…ako mi koju paru kanu spremna sam za CANU!

ĐEVOJČINA NEĐELJE

O moj bože šta se može…

ĐEVOJČINA NEĐELJE

…akademik sam u mešanju

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Sad sam iz Dobrote… ni pola ga ne zavuče a velika bruka puče!

ĐEVOJČINA NEĐELJE

…ajde vole kad nemaš škole!

ĐEVOJČINA NEĐELJE

GOSPODE POMILUJ…

…Jedini razlog, da svi Crnogorci budu u jednoj crkvi!

ĐEVOJČINA NEĐELJE

…Ovo Draži

ĐEVOJČINA NEĐELJE

U'rte, kurte i murte…

ĐEVOJČINA NEĐELJE

…U više primjeraka

ĐEVOJČINA NEĐELJE

PRČ PROTIV RASIZMA

Prch.me

ĐEVOJČINA NEĐELJE

PRČ PROTIV RASIZMA

Ovo je carica…

ĐEVOJČINA NEĐELJE

PRČ PROTIV RASIZMA

I rasna i krasna!