Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: SUBOTOM

FACE HD TV – ŠOK NA KRAJU (SUBOTOM)!

Prch.me

VOJO STANIĆ

“Slika vrlo brzo urađena ne može dugo zadržati našu pažnju. Ona zrači onom energijom koja je u nju uložena pa ako je toga malo onda se efekat potroši u kratkom i pavršnom utisku.” Prch.me  

VOJO STANIĆ

’’Ovaj svijet i sve što postoji ne bi imalo nikakav smisao da nema ljudi. Sve ljepote prirode i raskošne pojave i događaji koji nas okružuju bili bi besmisleni ako ne bi postojao neko razuman da ih vidi. Središte svemira je čovjek. Van ljudi to je samo jedan crni gluvonijemi i prazan prostor kroz koji tumaraju […]

VOJO STANIĆ

Urbanizam i potrošačko društvo ubijaju ličnost. Suprotno od onoga što se proklamuje, mnogi “avangardisti” u slikarstvu idu pod ruku sa njima – oni su konformisti, njihova umjetnost je isto tako bezdušna kao što je bezdušan urbanizam koji će pojesti svijet. To je umjetnost potrošačkog društva to je potrošačka umjetnost. Prch.me

VOJO STANIĆ

Šta je Kič?  – To je slika zalaska sunca između dvije palme. Kič nije šamar ili slika koju ne razumijemo. Ako bi iz našeg života izbacili kič a ostavili samo umjetnost možda bismo bili osiromašeni više nego ako bi ostala samo umjetnost. Kakvu nam uslugu čine oni umjetnici koji nam ono što smatramo da je lijepo, […]

VOJO STANIĆ

’’Budućnost nema kraja – mi ne možemo da ga vidimo. Najveća je površnost misliti da smo našli nešto definitivno. To što mislimo da smo otkrili u umjetnosti obično nije ništa novo. Riječ je samo o nekoliko vječitih elemenata kojima se pravi obrt i iluzija da smo izmislili nešto novo. Na neki način savremena umjetnost je […]

VOJO STANIĆ

Nema većeg zadovoljenja za jednog slikara od saznanja da je njegovo djelo prihvaćeno. Neshvatljiva je pobuda da se prave slike koje niko ne može da razumije, koje razumije samo autor. Koji su to viši razlozi što opravdavaju to slikarstvo koje samo autori razumiju, a čine slike, često vrlo skupe, ipak izlažu pred ljude koje ignorišu. […]

VOJO STANIĆ

U jednom kratkom periodu terora apstraktnog slikarstva moglo se misliti da je došao kraj slikanja ljudskog lika. To se smatralo konzervativnim ili tradicionalnim i prevazidjenim kao da je prevaziđen i sami čovjek koji je takođe tradicionalan. Čovjekov lik je međutim, vrhunski motiv slikarstva i svake umjetnosti. Prch.me

VOJO STANIĆ

Mnogi eksperimenti u današnjoj umjetnosti potiču od fiks ideje da se bude originalan, pošto je uobičajeno da se misli da je to najvažnije. Da li je dovoljno da je nešto originalno i novo da bi bilo dobro? Da li je uvijek ono što je novo bolje nego staro? Prava originalnost je spontana, potiče od ličnosti […]

VOJO STANIĆ

” Dok socijalističke zemlje idu u kapitalizam, kapitalističke zemlje postepeno postaju socijalističke. On će reći – pa dobro, i jednog dana naći će se na istoj tački. A ja njemu – To će biti jedan tren, a zatim će kapitalističke nastaviti u socijalizam, a socijalističke u kapitalizam. “ prch.me

VOJO STANIĆ

“Može da demorališe čitanje nekih tekstova ili gledanje televiziskih emisija o slikarstvu. Ti stručnjaci kao da ne osjećaju i ne vole umjetnost, to su hladni anatomi koji kao da stoje pred lešom. ” prch.me  

VOJO STANIĆ

” Slika mora biti čvrsta i logična bez obzira koliko je luda ako želi da bude trajna.    Kao građevina, ako nije solidna trajaće neko vrijeme a zatim će se srušiti.    I nesolidna, dakle, slika na prvi pogled može nam se dopasti zbog lijepe fasade    koja često krije lošu strukturu. ” prch.me    

VOJO STANIĆ

”Da bi se s nekim prepirao ili diskutirao trebao bi ga bar malo cijeniti. Čovjek ne bi trebao sebi dozvoliti da se druži sa svakim, nego ni da se svađa. Treba birati i neprijatelje.”  

VOJO – SUBOTOM

’’Prvobitno postoji primitivizam, zatim se izdvajaju jedinice intelegentnijih i jačih koji se izdignu kulturno i materijalno a da oni ostali nijesu nimalo time oštećeni. Naprotiv, i oni dobijaju time što povučeni postepeno ulaze i proširuju taj prvobitni uski krug dok najzad svi ne postignu taj stepen. Revolucije često unište to vitalno jezgro. To je pobjeda […]

VOJO STANIĆ

’’Voljeti ili mrzjeti je skoro isto – to su dva izraza strasti. Kad nekoga mrzimo mi mislimo na njega – to je aktivan stav našega duha u odnosu na nekoga – to je skoro isto kao da ga volimo s tom razlikom što ga mrzimo.’’    

VOJO STANIĆ

  “Mnogo su veće zablude      onih što znaju mnogo,   nego onih što ne znaju ništa’’.

VOJO STANIĆ

  ’’Autoriteti su imena koja se koriste kad hoćemo nekome da začepimo usta. Njihova mišljenja služe kao zakon. Ako oni mogu nešto da znaju a da im to niko nije rekao, zašto i ja ne bih mogao znati nešto što mi niko nije rekao?’’    

VOJO STANIĆ

Da li postoji čovjek koji je svjestan svoje gluposti? Da li je iko toliko inteligentan              da zna da je glup.  

VOJO STANIĆ

Zbog ’’principijelnosti’’ mi nastavljamo uporno dalje u istom pravcu i ako smo pogrešno počeli. Treba biti dosljedan istini ako je to moguće, a ne idejama.

VOJO STANIĆ

’’U ovoj glibavoj i zagađenoj civilizaciji došli smo dotle da već vidimo prijeteću sliku opšteg kraja kojemu se približavamo neodoljivo kao da nas vuče neka viša sila. Oni koji najbolje znaju opasnost puta kojim idemo su baš oni koji to rade. Ko nam onda može pomoći? Što se više civilizujemo sve se više udaljavamo od […]

VOJO STANIĆ

Da bi znali da nam nešto ne treba treba da to imamo. Tako provedemo cio život da bi smo imali sve, da bi na kraju bilo jasno da nam ne treba ništa. Najmudriji su oni što to  znaju  prije ili – čovjek bi trbao da živi dva puta; prvi put da bi znao kako.   […]

VOJO STANIĆ

  UVIJEK SUBOTOM “KAD  SRETNEŠ  PROSJAKA, CIGANINA  ILI  SELJAKA KAŽEŠ  MU ”ti”, A LIJEPO  ODJEVENOM  ČOVJEKU O  KOJEM TAKOĐE  NE ZNAŠ  NIŠTA  KAŽEŠ ”Vi” GOSPODIN  JE  ONAJ  ČOVJEK  KOJI  SE  ODNOSI PREMA  SVAKOME  KAO  DA  JE  I  ON  GOSPODIN”.                                 […]