Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

IMPERIJA MONTENEGRO

Opet u vrhu Evrope. Francuska je iza! Crna Gora je bronzana straza u Evropskom rukometu. Marseljeza – “Allons enfants de la Patrie” (Naprijed djeco za Domivinu) pala je pred SVIJETLOM MAJSKOM ZOROM!

Vazda smo pobjedjivali Imprije. Imperija je Crna Gora.