Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: AKT

BOLJE AKT

Prch.me

BOLJE AKT…

Na moru svega ima samo para nema.

BOLJE AKT …nego pakt sa Palmom!

Prch.me

KAKAV AKT!

Na Crnogorskom primorju se dobija najbolji

BOLJE AKT…

Gledala sam s Koma plava…

BOLJE AKT…

Cijepila bih se više puta…

BOLJE AKT…

Mogla bih bez ‘ljeba, ne mogu bez njega…

BOLJE AKT

Mali servis…

BOLJE AKT

Prch.me

BOLJE AKT

Ništa se ne širi ka’ kurona…

BOLJE AKT

Kako se prije rata uživalo u organima…

BOLJE AKT, NE ČAČKAJ…!

Đe god čačneš, korona!

BOLJE AKT

Prch.me

BOLJE AKT…

Ko ne vidi…

BOLJE AKT…

Dobro jutro Crna Goro!

BOLJE AKT… 

…da mi bog oprosti?

BOLJE  AKT…

Život je CABARE… sve ogoljeno!

BOLJE AKT…

…Crna Gora nema druge!

BOLJE AKT

(Na)vode me na grijeh…

BOLJE AKT

Promijeniće vrijeme…

BOLJE PRČ nego AKT

Prch.me

BOLJE AKT…

Nego pakt… sa njima!

(Naj)BOLJE AKT

…I posle svega, oću njega!

BOLJE AKT…

Promijeniće vrijeme!

BOLJE AKT…

Pregaocu bog daje mahove!

BOLJE AKT…

Bogata oskudica…

BOLJE AKT NEGO…
S VLAŠĆU

ŽIVA ISTINA…

BOLJE AKT…

Ovo je pic(a) kuhinjica u ničijoj kući(ci) na Gorici!

BOLJE AKT…

Oće Migo da mi uzme… reket?

BOLJE AKT…

Crna čokolada