Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

SMS

Dalai Lama – MILU

’’Budi ljubazan kad je to god moguće, a moguće je uvijek.’’

Prch.me