Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: DALAJ LAMA

SMS

Dalai Lama – MILU ’’Budi ljubazan kad je to god moguće, a moguće je uvijek.’’ Prch.me