Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

VOJO STANIĆ

Mnogi eksperimenti u današnjoj umjetnosti potiču od fiks ideje da se bude originalan, pošto je uobičajeno da se misli da je to najvažnije. Da li je dovoljno da je nešto originalno i novo da bi bilo dobro? Da li je uvijek ono što je novo bolje nego staro?

Prava originalnost je spontana, potiče od ličnosti koja je sama originalna, bez imalo muke i napora, kao što znamo kad su u pitanju svi veliki umjetnici. Oni nijesu namjerno bili originalni.

Originalnost je njihov prirodni spontani izraz, kao što je spontan i originalan rukopis svakog čovjeka. Kroz dugu prošlost umjetnosti naići ćemo na veliku sličnost slikara iz najrazličitijih epoha, a ako malo dublje proderemo u njihova djela koja na prvi pogled izgledaju različita, naići ćemo na još veću srodnost i sličnost. Čak se možda može reči da se uporno saopštava jedna ista vječna istina.

Rad-Voja-Stanica

Prch.me