Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

SRPSKI VIC

Prijatelji teše očajnog Crnogorca
kome je žena rodila kćerku, a ne sina:
“Nemoj da si na kraj srca.
Uostalom možda dete i nije tvoje!”

Prch.me