Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PREKRSTI SE ILI PREKRIŽI

Ministar zdravlja  Dr Budimir Šegrt, obradova je bolesne i nemoćne izjavom da je čekanje u kliničkom Centru Crne Gore smanjeno za 77 procenata… Izjava da čoek ozdravi od naglog blagostanja. Onih 23 posto što čekaju, neka im je prosto. Ne bi štete bilo, kakvi su uslovi u KC, da  je obrnuto; da čeka onih 77 procenata jer je u podobnostima koje nudi KC čekanje rakreativno, atraktivno i molećivo. Ne bi znali za tu prednost da nas i TV javni servis, nije informativno obradovao; slikom bez riječi. Riječi nemam! U tim hodnik-čekaonicama sve je iskićeno kao u kakvom pravoslavnom konaku, kič reprodukcijama pravoslavnih hramova, fresaka, ikona, anđela i božjih mučenika. Tako grješni bolesnik ne zna je li doša kod doktora ili bogu na istinu. A istina je nacionalistička. Valjda u tom KC ima pacijenata i drugih vjera, makar za lijek, koji dolaze da vidaju svoje boljke; Ili je što se veli, bolest svačija a liječenje u KC CG samo privilegija pravoslavnih. Slava im! Slava i upravi bez imalo milosti.

20.pravoslavlje-184x300kosovka devojka po urosu predicu

Ako vam se ne daj bože ’’desi’’ Urgentni Centar… U tom predvorju spasa prije ijednog saniteta ili doktora sačekaće vas Kosovka đevojka. Dok vam život visi na koncu, ona mrtva ladna, iskovana od bakra žeženoga, visi frontalno od ulaznih vrata na glavnom zidu iza koga su ordinacije za interventnu pomoć. Ona tu vida Boška Jugovića koji nikad nije postojao. Umiva ga lađenom vodicom, prihranjuje vinom crvenijem i beškotom ljebom bijelijem… Svaki način da se zdrav razboliš i paneš joj u skute. Turila ga na debele butinke a Boško se umiletio ka Mali Radojica pa mu se ne diže; A prispjeli unesrećeni pacijent koga su hitno dopremili, ako je i malo pri sebi, pita je li ovo poljska bolnica za ranjenika ili Klinički Centar. Da se prekrstiš ako te ruke služe a ako te ne služe, prekriži se zadovijek.

Ta ikonografija svakako nije tekovina ni Šegrtova ni novoizabranog načelnika KC ali im stiže na adrese kao brzojav. Neki drugi, odnosno pređašnji, su šegrtovali toj ikonografiji pa tekućim zvaničnicima sve dolazi na biljegu. Kojemu doktoru više glave visi ikona tome i znanje ovisi a diploma mu je lažna 1/1, ili ne vjeruje u ono što je pohađa… Pošto se i medicina u nas sve više pohađa a sve manje izučava. Ili je Klinički Centar Crna Gore toliko obolio da mu samo bog može pomoći.