Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

Batina ima dva kraja

a vucibatina dvije stranke.

Boško Odalović