Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

Milan Dugo Krivokapic

*Crnogorci se najviše krste
  Kad nikome ne vjeruju.

*Sudeći po tome kako živimo
  Svaki mjesec bi se mogao zvati prosinac.

*Novi narodni slogan:
  Gladni nikome ne vjeruje.

  Milan Dugo Krivokapić