Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ MARIO

Za sve vladajuće želim sudbinu istu.

U aoristu.

                                                        Mario Mihaljević

Prch.me