Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

imrs

“Zbog promjene u medijima ljudi slušaju samo one sa kojima su već
saglasni, jačajući dalje samo ‘svoju realnost’ i negirajući sve drugo,
što dovodi do zanemarivanja zdrave debate i pokušaja da se nađe
zajednički jezik čime bi se zaista išlo naprijed”. 

                                                                                                        Barak Obama

Prch.me