Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ DANA

“Crna Gora će NATO-u plaćati članarinu koliko košta otprilike
jedan bolji stan u Budvi.’’ (Zvanična izjava)

 Otprilike u Budvi se svakodnevo ukrade po jedan bolji stan pa
nas ništa neće koštati da jedan godišnje zdipimo i za NATO!

Prch.me