Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

‘EDA LI KO PRE$EDNIKA

Najbolje je bit Fićo. Niko ga ne vidi. Niđe ga nema. Nikome se ne javlja. Niko mu se ne obraća. Živ se ne čuje. Je li bon. Pazi li ga iko? Pre$ednika nema. Parlamenta nema. Vlade nema. Crne Gore ima. Evo ruka!

ficooo

Tu sam samo me nema!!!
Vaš FIĆO

Prch.me