Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

OKUPACIJA u više PLAKATA

Tamo đe je-Bu-dva, Paštrovići služit naviknuti, obrnuli su srpsku okupaciju u oslobođenje i plakatirali  100-godišnjicu svog ropstva iz 1918. Ponosni na svoje poniženje, slave, pored ostalih i izvjesnog okupacionog oficira M. Kenjića.

Tako su se ukenjali u svoj subjekat i predikat da je to bogu plakat.

Prch.me