Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

FA(N)TALNA GREŠKA

Umjesto da Bečić  plagira Vlast pa diplomatski stigne do Rima…
citirajući nauku nije prispio ni do
Podgorice.

Prch.me