Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

NJEGOŠ

“Ja sam se u početku nešto nadao, nego danas vidim da je zasad jugoslovenstvo idealna riječ koja samo praznijem glasom lijepo zveči… Jugosloveni sile svoje ne poznaju, pa i zasluge svoje ne vide. Stoga oni sebe i predaju slijepo u bezuslovno ropstvo tuđinu. Ovo je vječna muka za one koji su njihovi i za one duše koje ovo ośećaju. Nego sve jedno biva kad naša braća ne umiju razumjeti što je dična sloboda.”

                                                                                                                                  Njegoš – pisma

Prch.me