Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

NAJVEĆA POBJEDA 

Pojava PRČA.

(Milenijum je trebao Crnoj Gori da stekne PRCH.ME)

PRCH.ME