Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: NAJVEĆA

NAJVEĆA POBJEDA 

Pojava PRČA. (Milenijum je trebao Crnoj Gori da stekne PRCH.ME) PRCH.ME