Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

NAJTEŽE POGLAVLJE

Crna Gora se trese od Poglavlja 12 kojim EU propisuje: bezbijednost hrane, veterinarske politike, plasiranje na tržište stočne hrane,  kontrolu životinja i hrane životinjskog porijekla, fitosanitarne politike (kao što su kvalitet śemena, sredstava za zaštitu bilja) i genetski modifikovane organizme.

Sada se Vi, dragi Prčevi čitaoci, pitate što se CG trese kad od toga ništa nema no i tuđu vareniku prodaje ka’ svoju! Nišićani zasad imaju jedini odgovor na poglavlje 12: ’’Oj đevojko tuđa vareniko, bože crko ko od tebe srk’o!’’

Prch.me