Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

NA ZAPADU NIŠTA NOVO

Ujedinjenu Evropu haraju Ujedinjeni teroristi.

Allahu Akbar!

Prch.me