Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

KO ĆE KOGA?


Vlast opoziciju ne ljubi.

Opozicija ne ljubi lance.
U bezakonju sve se gubi.
Svi oslonjeni na strance.

Jedni prijete državi.
Drugi prijete njome.
Bezakonje je davi.
Dobro se ne piše nikome

Država ka’ babini zubi.
Niko nikoga ne ljubi.
Sve nam se grđe piše.
Država jedva diše.

Svi su na iste muke.
A muke od svake ruke.
Svak na svakoga reži.
Zakon u topuzu leži.

*
Vlast se trpi od straha gorega.
Ko se topi za Nikšić se ‘vata.

Prch.me