Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

konfucius2

’’Onome ko je jednom vladao nad drugima,
nesnosna je vlast svakog drugog nad njime.

                                                                Konfučije

Prch.me