Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

JAVIO SE FIĆO

PRČ se, koliko juče, raspitivao za prvoga CG glavara:

(’’Oj Filipe što te nema, sigurno si treća smjena!?’’) Stiga je foto odgovor u vidu brzojava. Fićo bdi neđe, nad knjogom utisaka. Na ničijoj zemlji utiskuje otpozdrav Tomi Grobaru koji mu još nije izašao na biljegu  od kada mu je Crnu Goru pohranio među igračke. U knjizi mu ovako besjed:

 ’’Oj grobaru ruska pridvorice
A četnička masna gibenice,
Nije bilo niti će kad biti
Crna Gora sa dva gospodara!
No ti eto sva Srbija ravna,
Bez Kosova do tihog Dunava,
Prepušti se ruskom samovaru
Pa sa  njima igraj na prevaru.
Ostavi se Crne Gore stare
No se vrni međ’ svoje grobare.
Ako li se još jednom oglasiš
Da ćeš Crnu Goru ti da spasiš
Izađi mi na megdan junački
Izađi mi ako žena nisi.
Ako li mi na megdan ne smiješ
Ti mi predi gaće i košulju
Nek se znade da si mi pokoran
Spram tebe sam Filip Makedonski.’’

 (Iz narodne pjesme ’’Filip na konju sa hvataljkama’’)

Kakav Crnogorac jebote, ako ovo nije prepisa od nekoga. I ako je prepisa, neka mu se pripiše hrabrost i doda medalja, jer ni jednu nije da’ ni jednom Crnogorcu, a sve su medalje u njegvoj nadležnosti.

Prch.me