Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

DOMAĆI ZADATAK

Kampanje moga života

 

Pola života mi je prošlo u kampanjama, pola u ostalom. To ostalo je bilo jednostavno. Znalo se ko pobjeđuje samo se mijenjaju pobjednici. Nije se prećerivalo s istim i ako su isti komunisti bili na vlast. Sada su isti na vlasti i isti pobjednici. Ośećam se prilično zadovoljan prvom polovinom života za razliku od druge… Ali kako je drugima kojima je mladost prošla u kampanje kami im u mlados. Kampanje su toliko slične da uopšte nijesu različite. S njima su rođeni. S njima su rasli. S njima su završili škole. S njima su odrasli. U njih su zarasli. S njima nikakvog posla nijemaju a samo za njih glasaju. Te generacije ne znaju ni za kakve druge osim za prve. Isti glasaju iste. Isti se obraćaju istima. Isti obogaćuju iste. Isti osiromašuju iste. Sve izbori do izbora a izbora nema. Svi su izbori presudni i presuđuju isti.

Kad sam glasao prvi put da živimo bolje lice mi je bilo zategnuto ka đečinja guzica. Sada mi je izborano od izbora ka stara tavanica.

Jednoga dana sam se dogovara sa ženom da usvojimo jednog Kineza pa da tako ispa’ ne da je neko naš zapošljen… jer u Crnoj Gori samo oni rade. Ka svaka žena, ona se usprotivila domaćinu. Rekla je da bi bilo bolje da usvojimo nekog straijeg Rusa, jer oni su kupili dosta Crne Gore pa će nam makar đeci nešto ostat kad premine. Nijesmo se složili jer bi se moglo desiti da Rusa neko proglasi lažnijem carem Šćepanom Malijem pa da nam đeca ka prađedovi robuju Šćepcu ka svecu i da mu se u svojoj kući klanjaju. Mogli bi i da završe u Spuž ka oni baksuzni Knežević koji ne samo da mu se klanja do zemljice crne nego bi mu poklonio svu zemlju crnu. Kako gođ obrneš crno, crnje, najcrnje.

Najviše smo ljuti, moja žena i ja, na naše opozicione zamuzenjake koji isto ka’ oni isti koji vladaju prave kampanje da Živimo bolje. Niko od tijeh kandidata iz opozicije da obrne ploču i obeća narodu DA ŽIVIMO GORE. Siguran sam ja i moja žena da bi nam bilo bolje da živimo gore. Ali ovi izgubljeni iz opozicije najviše su opozicija sami sebe. Ne znaju da protumače narodu šta znači DA ŽIVIMO GORE nego su to prvi put čuli od vlasti i do danas ostali pod njom i ostaće dovijeka. Umrijeće ka donji. Mjesto da lijepo kažu narodu da Živimo Gore znači bit gore đe su ovi od onda do sad a biće i posad isto ka dosad. Zaludu nam tradicija. Crnogorac kad je i u dubak živi GORE! Ovako GORE ŽIVI… Trojni pakt Crnogorci-Bošnjaci-Albanci… kuku majci-svi su joj jednaci.

                                                                                                                          Zapisi Nepismenog Pisca

Prch.me