Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

NJEGOŠ


’’Budale su s očima slijepe
koje vide, a zaludu vide.’’

Prch.me