AUKCIJA!

Povijesni, plakat za Preśednika Crne Gore na aukciji. To majka više ne rađa to se jednom događa. Početna cijena 1 eur.! Plakat je vaš ’’Daj šta daš!?’’ Ko da (naj)više plakat će mu biti dostavljen na stan. Aukcija je otvorena do 16. 04. 2018. Ucešće ostvarujete slanjem komentara i iznosa koji zelite da ponudite! Prch.me