Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ARAPSKA MUDROST U CIFRAMA

Otac Algebre, Abu Abdula Muhamed ibn Musa Al-Kavarizma, ciframa je definisao čovjeka!

* Ako je pošten i moralan:             Čovjek = 1

*Ako je i šarmantan dodamo 0:  Čovjek = 10

*Ako je bogat još jednu 0:             Čovjek = 100

*Ako je plemenit, još jedna 0.      Čovjek = 1000

Ali, ako moralna vrijednost (br.1) kod tog čovjeka nestane, ostaju samo nule koje su bezvrijedne!

Prch.me

Jedno mišljenje o “ARAPSKA MUDROST U CIFRAMA

 • veljko strugar – kinjo

  Oličavanje (personalizacija) broja

  Mnogi ne znaju (a odakle bi i znali) da brojevi kojima tokom školovanja “razbijaju” glavu, uopšte nijesu arapski, već potiču iz Indije dok su ih Arapi, poput mnogo toga drugog, u Evropu samo donijeli i to preko Španije, odakle ih je, nedje oko 1000. godine, papa Silvester II, preuzeo i uveo u evropsku nauku. Da je to učinio bilo ko drugi, završio bi na lomači, no sreća je da se toga latio, ništa manje, nego baš jedan – papa.

  Ova njegova zasluga se, obično, pominje u vezi sa uvodjenjem broja – 0 – (nula) u moderni sistem brojeva i računanja. Danas, nakon tačno jednog milenijuma, ne samo brojčani sistem nego i njegov osnovni smisao, počinje da naslućuje svu svoju iznenadjujuću transcedenciju, počev od njegovog nastanka pa – naovamo…

  Kao jedinstvenu i nezaobilaznu činjenicu, nužno je navesti da znani arapski (indijski!) broj – 1 – (i slovima jedan), posjeduje mnogo više od svog količinskog značenja i da, u stvari, od ovog broja počinje sveukupna polarizaciju svijeta na mušku i žensku komponentu. U ovom arhetipskom slučaju, broj – 1 – (islovima: jedan!), u stvari predstavlja, ne samo neku odredjenu količinu, već i onaj mitski, tojest mitološki falus kao simbol muškog spola, odnosno onaj naški, opštepoznati – K.U.R.A.C !

  Prema tome bi, (hm!) broj – 0 – (i slovima: nula) predstavljao(la) onaj drugi – ženski – pol sveopšte polarizacije.

  Sve ovo ne bi ulazilo u kontekst moderne svakidašnjice, da se i ona ne služi istovjetnim simbolima, jednako metafizički skrivenim iza procesa vosokomoderne kompjuterske tehnologije. Siguran sam, da će mnogi od onih koji se služe ovom visokom tehnologijom, biti uveliko začudjeni dovodjenjem u vezu jednog arhaičnog brojčanog sistema i modernog kompjuterskog software.

  Tehnički i tehnološki gledano, kompjuter ne predstavlja ništa posebno; u stvari, radi se o sasvim banalnom križanju televizora sa – registarskom kasom!

  Naime, čitav kompjuterski software je osnovan na dualnom brojčanom sistemu, koji se sastoji od ova dva osnovna broja..:
  Dakle, od broja 1 = jedan!
  i broja 0 = nula!

  Medjutim, sljedeći broj ovoga (dualnog) sistema već pokazuje sasvim drugi kvalitet od onog na koji smo navikli, tojest u odnosu na onaj suvoparno količinski uzet – statistički broj 2 (i slovima = dva) decimalnog sistema -, iz koga se ništa ne vidi osim – količine.

  A sada vam,evo, jedan iznenadjujući aspekat istog broja, ali ovoga puta izraženog na ovaj indijsko – kompjuterski (dualni) način:
  Dakle, broj – 2 – (i slovima: dva) uobičajenog decimalnog sistema, u stvari, ne izražava ništa osim – količine.., …što nas, neumitno, upućuje da se, na uobičajene brojeve 1 i 2 (i slovima: jedan i dva) osvrnemo ali ovoga puta sa aspekta – dualnog sistema:

  Dakle, broj 1 će i dalje biti izražen brojkom 1, dok će broj 2 biti izražen brojem – 10 -.

  Ko god zna i umije uključiti “unutrašnji razum” shvatiće kvalitet ovoga broja, koji jednako predstavlja jedan par (2; odnosno dvoje), medjutim ovoga puta sa arhetipski ustanovljenom muškim i ženskim – kvalitetom. Ko pusti svojoj mašti na volju, njega će već i sam broj – 3 -, koji prirodno slijedi, neodoljivo potsjetiti na – obitelj / porodicu.
  No, sve ono što se dogadja sa ovim neuračunljivim brojevima, može jednako da se primijeni i na takozvane –(matematičke) operacije! Ako ovaj broj – 10 – koji predstavlja muža i ženu u uobičajenoj konstelaciji, zamijenimo brojem – 01 – neodoljivo se nameće usporedba sa statusom muža kao papučara, odnosno i posljedicom, da se životna kombinacija, uz pomoć ženinog ljubavnika, proširi na – 011 -, pa sve dalje do kombinacije – 101 -, što dovodi do, na prvi pogled, iznenadjujućeg zakljčuka, da nije svejedno ko jebe rogonjinu ženu.

  I tako dalje i tako dalje….

  Medjutim, time se iznenadjenja ne završavaju nego čak, štaviše, tek počinju…

  Naprimjer, u duhu ovoga, jednu uobičajenu matematičku operaciju, kao što je:

  … 1:0, odnosno 1/0…,

  …mogli bi asocijativno promovisati u jednu od životnih “operacija” poznatu pod pojmom – (vječna) ljubav, tojest pod ono stanje kad se jedan i brojem: – 1 – momak, zaljubi u neku (djevojku) ženu, odnosno broj – 0 – (i slovima nula), a što u matematici rezultira – beskrajem.

  Shodno tome, matematička operacija 1:1 ili 1/1, predstavljala bi, u klasičnom smislu, izvjesno pobratimstvo kao vrhunac prijateljstva.

  Iz ove zadnje “operacije” proizilazi iznenadjujuća činjenica, da su sumnjivi svi koji se hvale velikim brojem prijatelja, što najbolje pokazuje obrazac:
  … 1:10, koja dotičnoga svodi na deseti dio, odnosno u dualnom sistemu, pola – prijatelja…

Komentari su zatvoreni.