Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ANDRIĆ

‘’Nema naročito dobrih ni naročito rđavih vlada ni država. Ali zato postoje vlade i države kojse, da bi se održale, ili da bi postigle svoje ciljeve, služe onom što je niže i gore u čoveku, i druge koje u istu svrhu apeliraju na ono što je više i bolje, što još ne znači najviše i najbolje. U tom treba tražiti kriterij, i po tome treba prosuđivati njihove izglede za budućnost.’’

‘’Znakovi pored puta’’                                                                                                      Ivo Andrić

Prch.me