Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ŠARIK TARA (1930-2018)

Preminuo je Šarik Tara najbogatiji turski Crnogorac. Porijeklom od Mekića iz Nikšića, svojevremeno je izjavio: ’’Po ocu sam Crnogorac po majci Makedonac’’. Mekići po napuštanju Crne Gore nakon Berlinskog Kongresa 1878. uzeli su prezime Nikšić a Šarik, rođen 1930. u Skoplju zbog neotuđive vezanosti za Crnu Goru uzeo je prezime po najljepšoj crnogorskoj rijeci Tari. Diplomirao je građevinarstvo u Istanbulu. Sa svojom građevinskom firmom ENKA, prema Forbsu, bio je među 500 najbogatijih ljudi svijeta. Svojevremeno se zalagao da gradi autoput kroz Crnu Goru i čitav građevinski projekat, bez pare i dinara poklonio zemlji svojih predaka. Imao je samo jedan uslov; da autoput krene sa śevera prema jugu jer to je jedina garancija, po njegovim riječima, da će se autoput završiti. Nije mu pošlo za rukom da mu se projekat realizuje. Bio je često gost velikih ekonomskih foruma i čovjek sa dobrim kontaktima sa svjetskim državncima. Upoznao je i lokalne balkanske lidere koji su razvalili ex Jugoslaviju. Evo šta je o njima izjavio?

O Franju Tuđmanu: ’’Pitao sam ga zašto ratuju Hrvati i Srbi, kad govore istim ili sličnim jezikom, jedu istu hranu, imaju iste običaje, kulturu i dugu povijest u zajedničkim državama. Začuđeno me pogledao i kazao: Gospodine Tara, pa mi Hrvati smo katolici, a Srbi su pravoslavci. To je, iz njegove perspektive, očito bilo dovoljno za rat.’’

O Slobodanu Miloševiću: (U Beogradu, sredinom devedesetih, susreo se sa srpskim vođom) ’’Rekao sam mu: ‘Miloševiću, nemoj ubijati na Kosovu, kao što si ubijao i klao po Bosni’. Kao što znate, nije poslušao.’’

O Aliji Izetbegoviću: (1925. – 2003.) „Izetbegović nije bio sekularan, njegovi politički stavovi bili su previše isprepleteni s islamskom vjerom. Zato i nije razvijao posebnu bliskost Bošnjaka s Turskom, nego je radije uzimao pomoć totalitarnih islamskih država. Turski republikanski sekularizam nije bio najdraža Izetbegovićeva politička ideja, pa je nepotrebno i štetno stalno balansirao između islamizma i sekularizma, znajući da neće moći računati ni na kakvu pomoć Zapada ako se prikloni opciji vjerske države.“

O Kiru Gligorovu: (O Gligorovu je već ranije čuo kao o mudrom gospodinu otpornom na nacionalizam. Gligorov je sasvim ispunio Šarikova očekivanja, otvoren i širok čovjek, dobar ekonomski stručnjak, sav posvećen tome da se izbjegne rat koji je u to vrijeme potresao dobar dio bivše Jugoslavije.) ’’Bio je svjestan osjetljivosti makedonsko-albanskih odnosa i znao je da je pružanje ruke i pokazivanje dobre volje jedini način eskiviranja užasa u najjužnijoj jugoslavenskoj republici. Uveo je Albance u vlast i vrlo uspješno balansirao unutrašnjim napetostima, kao i složenom vanjskopolitičkom situacijom, s naglašenim neprijateljskim stavovima Srbije i Grčke. Razuman i fin čovjek. Makedonci su imali sreću što su imali takvog predsjednika tih opasnih godina. Kasnije su imali nešto manje sreće“, kaže Šarik.

thumbnail_eczacibasi

Prch.me