Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ANDRIĆ U SRIJEDU

’’Tako čovjek mašta od djetinjstva o velikim gradovima i slavnim poprištima, ali stvarne i odlučne bitke za održanje svoje ličnosti i ostvarenje svega što ona u sebi nagonski krije, mora da bije tamo gdje ga sudbina baci, bogzna na kakvom uskom, bezimenom prostoru, bez sjaja i ljepote, bez svjedoka i sudije.’’

                                                                                                                 ’’Travnička hronika’’

Prch.me