Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Здравствуйте!

DPS i JR (Jedinstvena Rusija) su sklopile 2011. sporazum o jedinstvenoj saradnji. ’’Gvozdeni’’ akt o jedinstvu su potpisli Branimir Gvozdenović, politički direktor DPS-a i predsjednik Visokog savjeta JR Boris Grizlov. Od tada Rusija ozbiljno nagriza svaku stopu na crnogorskom putu u EU a ’’jednistvo’’ vladajućih partija produbilo je nejedinstvo u Crnoj Gori.

P.S. Tako je nastao Sporazum-nesporazuma. *Хорошо!

* Хорошо Mi dobro… a vi?

Prch.me