Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PJESJEDNIK SVIH GRAĐANA
(Liše žena)

Filip s osobljem posmatra mjake s troje i više đece dok se loptaju na Bulevaru. Rado bih vam pomogao ali ne mogu…

’’Malo rukah malena i snaga…
  Sirak tužni bez iđe ikoga…’’!

1e86fbdae518fbdc0a53059c1f553ca5

Prch.me