Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ZADNJA POŠTA

Ruski put u Evropu !

Crna Gora reklamira NATO integracije ka krapa na Vranjinu ” na’ vi čas ulovljen ”. Savez tog kalibra treba predstavljati a ne reklamirati.  A kada ga i predstavlja to izvodi patetično ka’ da se ide u boj na Kosovo, a ne u mir, u Evropu. I što je nagore ne prepoznaju ideju, kontinuiteta Crne Gore na zapadnom putu, dugu čitav milenijum. Najstarija država Duklja bila  je izvorna tekovina rimske provinijencije. Ljetopis Popa Dukljanina je zapadni dokumenat izvorne crnogorske države. Vojislavljevići su se na Tuđemilu borili protiv viznatiskog Istoka bez obzira što je Vizantija predstavljala sebe kao Drugi Rim. Zvati se ”Rimom” uvijek je bilo privlačno i na Istoku. Razlog za Tuđemilsku bitku je bio približavanje, one Grne Gore – Zete, Veneciji. Pobijedila je Vizantiju dva puta ali nijednom (do ovoga puta) nije dobila ozbiljnu podršku sa Zapada, što govori da je i On griješio. Najbliže veze sa Zapadom (Napoleonom III) desile su se nakon bitke na Grahovcu pod Knjazom Danilom Petrovićem, ali su završene udesom, atentatom na crnogorskog suverena zapadne orjentacije! Zapalo je Crnu Goru tek sada da rehabilituje svoju izvornu pripadnost. Ona je u centru Mediterana, ne azijskog niti afričkog , i ne evropejskog već čisto evropskog, zbog koga je Crna Gora danas epicentar politički trusnog područja, te se stoga ne smije dopuštiti ona Njegoševa da ” velja kruška u grlo zapadne ”.

I carska Rusija je sebe proglasila ”Rimom” i to ”trećim”. I najveći problem je u tome što vjekovima po jedna ruska vladajuća garnitura teži u Evropu a tri je tegle nazad u Aziju. A  Rim je u EU! To jasno govori da svi veliki žele da budu ”Rim” a mali da se rimuju s njima. Ako je tako, a jeste tako, od svakog Rima; Prvog, Drgog i Trećeg, Crnoj Gori je najbliži ”PRVI”.  Na pragu joj je od kuće. I ona tamo ne treba da ide! Ona tamo spada i pripada! Zašto bi Crna Gora išla u Aziju kada je od svog nastanka u Evropi.

P.S. Ruska Zadnja Pošta (Z.P.) u Evropi je Srbija a preko nje Crnoj Gori stižu i opomene i prijetnje, čak atentatom na premijera!!! To dolazi stoga što isti premijer misli da je izgladio odnose sa Srbijom zato što ima ”korektne sa Vučićem. Sva ta korektnost je, za korigovanje!

Mihailo Radojičić Šok