Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ANDRIĆ
U SRIJEDU

’’Jednom mu je neko — u zao čas! — rekao da je pametan. Kako i zašto, to sam bog zna. Tek, on je poverovao u to. I otada je taj inače mirni i bezazleni čovek postao nemoguć, težak sebi i drugima.’’

’’Znakovi pored puta’’                                                                                                          Ivo Andrić

Prch.me