Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: REŽEVIĆI

PRČ DANA

REŽANJE NA REŽEVIĆE Crnogorcima ni bog pomoć ne može a svevišnji sve može. Šta će nam potopi Tare i Platija, termo i hidrlektrane? Samo se pripučiš na Reževiće i sva je Crna Gora pod istim naponom. Šta će nam Crnogorski pokreti i preokreti što se obrću ka suncokreti, oko DPS sunca ka svecu. SPC sve može da nam bog i […]