Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: Pas

PRČ FOTO

DISTANCA

”Pas svakoji svoje breme nosi” …za razliku

PAS SVAKOJI SVOJE BREME NOSI!

Pas je coeku najbolji prijatelj… Ako nije politicar…

MATIJA SE ĆERA !

”Ćeranje” je paśa kategorija ljubavi i znači paśi polni odnos između kučke i kučka… A kad se kučka ćera ne može joj se stat u kraj dok se ne oćera. Stoga je Matija oćeran iz Crne Gore tamo daleko da se ne ćera sa svojima no s tuđijema. Najgrđa posljedica ćeranja je kad ga ućera pas majci. Zato […]