Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: MOMO KAPOR

(UZ)POMENE

Nerijetko se u crnogoskim medijima ispisuju uspomene na neke prosječne, više estradne, srpske pisce. Ovih dana se evociraju sjećanja na Moma Kapora, koji je pored ostalog bio ’’Srbin s dna kace’’ a povrh svega odani poštovalac ’’danaka u krvi’’ R. Karadžića! Po vokaciji Kapor je bio slikar, a po provokaciji pisac. Kad su jednom upitali […]