Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: JUG

PRČ DANA

Kako je Crna Gora tako mala a tako veliki interes; pita se Istok i Zapad, raspituje se Śever i Jug? ’’Koraci tutnje u napad… Crna Gora ide na Zapad!’’                           (narodna umotvorina) Prch.me