Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: DANI

Uz DANE VITA NIKOLIĆA

NOĆ SA DUBROVNIKOM Svi smo u opsadi ovih crnih dana, Sve nas podjednako tuku, moj Gosparu, i s kopna, i s mora – sa svih strana Samo grmi: barut! barut! barut! Ne poznajem nikog sred dima i tmuše, ali ipak ćutim ovu mržnju staru koju nikogović sipa, obezdušen, na sve što smo bili, moj dični […]