Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ŚEČA ’’KNEŽEVA’’ U CG POLICIJI


Popadaše najači pubovi
Tu policajci nijesu radi pravdi;
Alje rada sirotinja raja,
Koja zločin trpjeti ne može,
Ni plaćati Vlasti iźelice.

Prch.me