Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

RUSIJA ULAZI U NATO?

(ščela ne šćela!)

Budući da je Rusija kupila ’’po’ Crne Gore’’, (kako veli Katastar), i, (kako veli prepis originala) prevela sve na sebe… ’’ruska zemlja’’ će se naći u raljama NATO-a, a ruska imovina, ni kriva ni dužna, biće dužna da se obnaša prema NATU ka’ prema bratu u ’’svojoj’’ alijansi.

Prch.me