Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

RAMPA ZA TRAMPA

Melanija (Trampovica, kako bi rekli Podgoričani), moraće da turi kalauz na svoju firmu za prodaju nakita… To joj nalaže američki zakon o konfliktu interesa, dok je kućanica u Bijeloj kući.

P.S. (U USA)  Nema zlata dok ima mandata!
        (U NAS) Nema zlata bez mandata!

Prch.me