Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PUCANJ ili PUCANJE

Emin Husović, potpukovnik Vojske Crne Gore pucao je u Ministarstvo odbrane na svoju štetu jer je izgleda u šteti uhvaćen. Revoltiran (ne)zasluženim premještajem krenuo je na nadležnu činovnicu ženskog pola, iste vjere, druge nacije. Sve što je uradio suprotno je njegovom imenu i prezimenu. Ime Emin je arapskog porijekla. (Preko Turske je došlo u naše krajeve.) Emin znači: miran, siguran, pouzdan, čestit, vjeran. Huso(vić) znači: ljepuškast, ljubak, mio…da ga na ranu priviješ! Srećom, od njegovog pucanja, nijesu u Ministarstvu nikoga u crno zavili niti previjali. Najsrećnije je prošao lider Bošnjaka Rafet Husović potpreśdenik Vlade koji se izjasnio da dotični pucač nije od njegovih Husovića… Međutim ne znamo je li potpukovnik od njegovih Bošnjaka jer to je partija iz koje se najbrže napreduje u Crnoj Gori. Stopa mu je falila da bude pukovnik a umalo da završi ka pokojnik. Ispaljen metak u vojnoj ustanovi znači uzbunu ali srećom došlo je do zabune pa ga je uhapsila civilna a ne vojna policija a vojna je nabliža prijekom sudu.

P.S. A najveće iznenađenje je, na koje niko nije obrato pažnju, da najveća vojna ustanova nema svoju (Vojnu) policiju.