Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

susa12

’Umesto da se parlament (srpski) razšešelji?
        … Jok more, zašešeljio se kao nekad!’’

                                                                                  Gordana Suša

Prch.me