Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

1(141)

“Ko se bori, taj može i izgubiti,
ali ko se ne bori, taj je već izgubio!”

                                               Bertold Breht

Prch.me