Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

Vladimir-Jovicevic-Jov 11

Čekajući Godoa
i vi ste u drami.

Vladimir Jovićević Jov