Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

grof

Masovne grobnice su 

sabrana djela vođe.

Mijo Miranović Grof